ISKOLÁK/ÓVODA

Základná škola s materskou školou Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda

A falu szlovák és magyar tannyelvű alapiskolája egy épületben található. A szlovák tannyelvű iskolában az oktatás két osztályban folyik 25 diákkal. Az iskola bekapcsolódott az „Egészséget támogató iskola“ projektbe,  mely keretein belül különböző versenyeket és sporteseményeket szervez.

A magyar tannyelvű iskolában négy osztályban 50 diákot oktatnak. A tanítási év folyamán mindkét iskola áldozatkész pedagógusai különböző versenyeket szerveznek, pl. versmondó vagy rajzversenyt, úszóoktatásokat tartanak , álarcos bálokat, színházlátogatásokat és iskolai kirándulásokat  szerveznek. Tel.: 0357792520, 521.

Keszegfalván a szlovák és magyar nyelvű óvoda is egy tető alatt található kellemes, nyugodt környezetben.  Az óvónők nagy hangsúlyt fektetnek a néphagyományok megőrzésére. A gyerekekkel rendszeresen énekelnek szép népdalokat szlovák és magyar nyelven. Aktívan részt vesznek  a falu képzőművészeti  és kultúrális rendezvényein. Tel.: 0357732192.

Az óvoda nyitvatartási ideje:         6,30      –        16,15 óráig.

Az óvoda egyéni irányelvei

Községünkben az óvodát 1943-ban alapították, amely kezdetben a gyermekek nyári napközi otthonaként működött egy családi házban. 1951-ig az intézményt néhányszor más épületbe költöztették és rövid időre be is zárták. Falunkban az óvoda 1951-től folyamatosan üzemel.

Az óvoda mai épülete 1978-ban épült. Az épület konyhával van ellátva, benne egy szlovák és egy magyar osztály működik. Az óvoda technikai állapota megfelelő, de szükség lenne a korszerűsítésre.

A tágas udvaron több mászóka, egy udvari házikó valamint egy felújított fedett homokozó áll a gyermekek rendelkezésére, amelyeket a kinttartózkodás folyamán naponta kihasználunk.

Óvodánk 2001-ben kapcsolódott be az „Egészséget támogató óvodák“ programjába és  elnyerte az Iskolaügyi Minisztérium engedélyét is. A program alapja az egészséges életmód támogatása, amely nemcsak az egészségügyi nevelését jelenti. A program tartalma magába foglalja a testi és lelki egészség támogatását figyelembe véve  a szociális környezet  hatásait, amelyben a gyermek él.

E programban résztvevő óvodák meghatározó elvei a következők:
– kialakítani a megfelelő feltételeket az egészség érdekében
– egészséges életmódra nevelni a gyermekeket
– együttműködni a szociális partnerekkel és szakhatóságokkal

A program célja az egyén és a közösség égészségének erősítése, fejlesztése és védelme. Az óvoda saját feltételei alapján dolgozta ki munkatervét, amelybe beépítettük a célok és részfeladatok teljesítését valamint azok konkrét megvalósításának módját is.

Az emberek egészségének támogatása kihat a jövő generációnak életminőségére és élettartamára. Ez a program mindenekelőtt figyelembe veszi az óvodás korú gyermekek élettani szükségleteit, nagy hangsúlyt fektet az egészséges életvitelre, a testi és lelki egészségre, a helyes táplálkozásra beleértve a megfelelő folyadékmennyiség fogyasztását is.

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges élet feltételeinek kialakítására. A napi tevékenységek folyamán kialakítjuk bennük a környezettudatos viselkedést és az egészségmegóvás alapvető szokásait.

Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a jövő generációja szívén viselje az egészséges környezet és a természet sorsát,  fontosak legyenek számára a jó emberi kapcsolatok.

Munkánk folyamán szorosan együttműködünk a családokkal, bevonjuk őket  munkánkba, hogy az óvoda minnél inkább gyermek és család központúvá váljék.

Oktató nevelő munkánk elemzése során igyekszünk kiszűrni azokat a hatásokat, amelyek negatív irányba mutatnak, és mindazt ami számunkra  pozitívum továbbra is alkalmazzuk és pedagógiai tevékenységünk során továbbfejlesztjük.

A nemzetközi követelmények értelmében a mi óvodánk is az ISCED 0 művelődési program szerint  biztosítja a gyermekek iskoláskor előtti művelődését.

A program fő irányelvei:
–          támogatni a gyermekek személyiségének fejlődését
–          serkenteni és elősegíteni a gyermek mozgási, megismerő, érzelmi és szociális fejlődését
–          a napi tevékenységek folyamán fejleszteni az alkotó készséget és fantáziát
–          támogatni a gyermek egyéniségéhez és életéhez tartozó képességek kialakulását

Az óvodai nevelés céljai:
–          a közösség által kielégíteni a gyermek szociális szükségleteit és megkönnyíteni számára az új környezetbe való beilleszkedést
–          játékok által támogatni a gyermek megismerés és tanulás iránti vágyát
–          alkotó környezetben, céltudatosan és rendszeresen fejleszteni a gyermek személyiségét mozgási, megismerő, szociális és erkölcsi téren
–          tekintettel lenni a különböző kultúrákból és szociális háttérből érkező gyermekekre
–          a családdal, az óvoda fenntartójával és egyéb intézményekkel karöltve érvényesíteni és védeni a gyermekek jogait
–          nevelési tanácsadáson keresztül elnyerni a szülők bizalmát, ráirányítani figyelmüket a gyermek pozitív tulajdonságaira és képességeire
–          szükség esetén egyéb nevelési tanácsadással foglalkozó intézménybe irányítani a szülőket

Az óvoda művelődési programjának címe:

H a l a c s k á k “

A program tartalma:
–          szülői értekezletek alkalmával előadások a szülők részére
–          nevelési tanácsadás nyújtása, a nevelés során felmerülő problémák egyéni megodása a titoktartás betartása
–          érdeklődés szerint előadás bebiztosítása a pszichológiai központ együttműködésével
–          az „Egészséges óvodáért” program céljainak teljesítése
–          a szülők tájékoztatása faliújság segítségével
–          ekojátékok alkalmazása
–          a hulladék gyűjtése osztályozott formában
–          fokozott figyelmet fordítani a helyes és korszerű étkezésre, a gyermekek részére naponta biztosítani a zöldséget, gyümölcsöt, rendszeresen beiktatni az étrendbe a teljes kiőrlésű alapanyagból készült ételeket,salátákat, halat, tejtermékeket, több  rostanyagot tartalmazó élelmiszert és minnél kevesebb cukrot használni
–          a betegség és elhízás megelőzésének céljából szülőkkel együttműködve kialakítani a gyermekekben az egészséges étkezés alapszabályait
–          a tej világnapja alkalmából kóstolón keresztül megszerettetni a gyermekekkel a tejtermékeket
–          megismerni, megszeretni a zöldség és gyümölcsféléket
–          rendszeresen biztosítani az ivóprogram betartását
–          maximálisan kihasználni a lehetőségeket a gyermekek mozgásfejlesztésére
–          szituációs játékok segítségével bemutatni az emberi kapcsolatokat, megtanulni megoldani a konfliktusokat
–          nyugodt, meghitt környezet biztosításával védeni a gyermekeket a stressz ellen
–          színházlátogatás és kultúrális eseményeken való részvétellel erősíteni a gyermekek pozitív életfelfogását
–          fokozott figyelmet fordítani a betegségek megelőzésére, csökkenteni a fertőzésveszélyt a tiszta környezet a hygéniai szokások betartása, helyes napirend kialakítása és a gyermekek szervezetének edzése által
–          a napi tevékenységek tervezésénél figyelembe venni a gyermekek életkorának megfelelő napirendet
–          tudatosítani a gyermekekben a mozgás és sportolás fontosságát, sporthetet – sportnapot tartani
–          részt venni a falu és az iskola közös rendezvényein
–          képek, bábszínház segítségével megtanulni bizonyos problémakezelő megoldásokat, tudjanak segítséget kérni krízis esetén
–          szerepjáték segítségével megtanulják érvényre juttatni, megvédeni saját álláspontjukat
–          a számítógép és audiovizuális eszközök által új ismeretekhez juttatni a gyermekeket

Rendezvények, aktualitások:
–          angol nyelvoktatás a gyermekek részére – hetente 2-szer 30 perc
–          gyermekfolyóiratok járatása
–          szülői együttműködéssel gyümölcs – zöldség kiállítás rendezése kóstolásával egybekötve
–           Mikulás- nap megrendezése
–          karácsonyi kultúrműsor a szülők részére
–          ismerkedés az iskolával a pedagógusokkal, iskolalátogatás keretén belül az elsősök megajándékozása
–          álarcosbál az óvodában
–          könyvtárlátogatás,
–          exkurziók
–          beiratkozás az óvodába
–          sportnap az iskola tornatermében
–          közlekedési nap
–          természetjárás
–          kultúrműsor  Anyák napjára
–          Gyermeknapra szórakoztató program a gyermekek részére
–          Évzáró – ballagás kultúrműsorral
–          színház az óvodában
–          közösen az iskolásokkal részt venni a Lőrincz Gyula napokon

2011. május 26. és 27. iskolánk megrendezte a már hagyományossá vált Lőrincz Gyula Napokat. A rendezvénysorozat Nyitott tanítási órákkal kezdődött, amelyeken bárki aki betekintést szeretett volna kapni iskolánk oktató-nevelő folyamatába részt vehetett. Néhányan ki is használták. Minden évfolyamban a fő tantárgyak kerültek az előtérbe, valamint a 3. és 4. évfolyamban az angol nyelvtanulás rejtelmeibe is bevezettük az érdeklődőket.
A nyitott tanítási órák után a “Mutasd meg mit tudsz” játékos tehetségkutató verseny következett, amelyben iskolánk minden tanulója megmérettette magát és a helyi óvodából is voltak jelentkezők. A gyerekek szavaltak, énekeltek, táncoltak, cigánykerekeztek, viccet meséltek, kártyatrükköztek, horgászbotot szereltek, focilabdával dekáztak, ugróköteleztek és karatebemutatót is tartottak.A zsűri pontozott, értékelt, majd eredményt hirdetett. Legtöbb pontot Markovics Ádám, Nagy Ákos karatebemutatója hozta, majd Szolik Robika kártyatrükkje és Pinke Evelyn szavalata. A versenynek nagyon nagy sikere volt a tanulók, pedagógusok és a szülők körében is. Minden tanuló jutalmat kapott frissítő, édesség és ajándék formájában.
Pénteken a “Mentsük meg Földünket!” jelszóval environmentális előadásra került sor, mely során a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról beszélgettünk, majd az egész héten összegyűjtött hulladékokat együtt osztályoztuk. Az összegyűjtött hulladékokból az iskola tanulói és a helyi ovisok a meghirdetett kreatív versenyen csodaszép alakzatokat készítettek. A Földünkkel való barátságunkat egy fácska elültetésével pecsételtük meg az iskola udvarán. Az ültetés során megígértük, hogy Földünkre és környezetünkre ezután még nagyobb figyelmet szentelünk és szeretni fogjuk!
A délelőttöt a Debreceni Déli – Bábszínház Kesztyűsbábelőadásával zártuk, majd az ebéd után teadélutánnal örvendeztettük meg magunkat.
A rendezvénysorozat sikeres volt, jövőre újra megismételjük, előre is mindenkit a legnagyobb szeretettel várunk.