BIZOTTSÁGOK

Komisia o ochrane verejného záujmu

predseda: Ildiko Kertészová
členovia: Mgr.Edina Viczena, Erika Lőrincz Blaškovič

Komisia školstva kultúry, mládeže a športu

predseda: Erika Blaškovič Lőrincz
členovia: Ildiko Kertészová, Mgr.Edina Viczena, Mgr. Angelika Szlamová,
Peter Hupian, Monika Viczenová

Komisia sociálna, zlúčená s komisiou na ochranu verejného poriadku

predseda: Ing. Zoltán Bényi
členovia: Zsolt Szüllő, Viera Füsiová, Ladislav Szabó, Ladislav Szolik

Komisia finančná a územného plánovania, zlúčená s komisiou obchodu a
služieb

predseda : Ján Markovics
členovia: Ing. Roland Novák, Alexander Lőrincz, Ing.Marián Ambroš,
Ildikó Terényiová