KÖZBESZERZÉS

VO súhrnná správa II. polrok 2022

Záznam z prieskumu trhu – osvetlenie_12_3_2022

Záznam z prieskumu trhu značenia 12_3_2022

Výzva na predkladanie ponúk_osvetlenie 1_3_2022

Návrh uchádzača

Dopravný general obce Kameničná – mapová časť

Dopravný general obce Kameničná – textová časť

Výzva na predkladanie ponúk_dopravné značenia 24_2_2022

Súhrnná správa IV.Q.2021

Súhrnná správa III.Q.2021

Súhrnná správa – II.Q.2021

Súhrnná správa – nízke hodnoty II.Q.2021

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk – Rekonštrukcia VO v obci Kameničná

Vlýzva na predloženie ponúk – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kameničná

Súhrnná správa VO I.Q.2021

Súhrnná správa – nízke hodnoty I.Q.2021

Plán verejného obstarávania 2021

Súhrnná správa IV.Q.2020 – Nízke hodnoty

Súhrnná správa VO § 10

Plán verejného obstarávania

Súhrnná správa III.Q.2020

Súhrnná správa VO-II.Q.2020

Súhrnná správa VO – I.Q.2020

Interná smernica VO

Výzva na prekladanie ponúk

Súhrnná správa VO – III.Q

Doplnenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu

Výzva na prekladanie ponúk VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE OBCE KAMENIČNÁ I.ETAPA

Výzva na predloženie cenovej ponuky WiFi4EU

Súhrnná správa za I.Q.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Kamerový systém

Výzva na predkladanie ponúk – Kameničná

príloha č. 1_Návrh na plnenie kritérií

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky-  Kultúrny dom v Kameničnej – Projektová dokumentácia

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie ponuky.projekt.dok.

Záznam z vyhodnotenia – Zníženie energetickej náročnosti škôlky

Výzva na predkladanie ponúk – Zníženie energetickej náročnosti škôlky

Záznam o vykonaní prieskumu trhu – Výmena okien a dverí HAK

Záznam o vykonaní prieskumu trhu – Agregát dúchadla

Výzva na predloženie cen.ponuky -Agregát dúchadla

Výzva na predlož.cenovej ponuky- okná HaK

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zápisnica z vyhodn. ponúk -Dodávka automobilu

Výzva na predloženie cenovej ponuky – revízia kotlov

Výzva na predloženie cenovej ponuky – oprava strojov

Záznam o vykonaní prieskumu trhu – propag.výrobky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Záznam o vykonaní priesk.trhu-Zeleň

Záznam o vykoaní prieskumu trhu- Projekt.dokum.

Záznam o vykoaní prieskumu trhu- Zabezp.systém ZŠ

VO poplašný systém

Výzva – Výsadba a údržba zelených plôch

Výzva na predlož.cenovej ponuky

Oznamy podľa § 9 ods. 9 – VO

Záznam o vykonaní prieskumu trhu-Terén.

Záznam o vykonaní prieskumu trhu – okná

Výzva na predlož.ponúk – Terénne úpravy

Záznam o vykonaní prieskumu trhu–MKS soc.zar.

Záznam o vykonaní prieskumu trhu–MKS_vchodové dvere.

VO – čalúnenie

Výzva na predloženie ponúk – MKS okná

Výzva na predloženie ponúk

Záznam o vykonaní prieskumu trhu – MŚ

Záznam o vykonaní prieskumu trhu – Bezp.systém

Smernica uporavujúca postup verejného obstarávateľa

Príloha č. 1 k Smernici VO

Príloha č. 2 k Smernici VO

Výzva na predloženie cenovej ponuky – MKS soc.zariad.

Výzva – zákazka s nízkou hodnotou – spracovanie stavebného odpadu

Výzva na predloženie cenovej ponuky- kamerový systém

Výzva – vozik

Výzva – triedička vajec

Výzva – triedička ovocia

Výzva – boc palety

Verejné obstarávanie – Výmena vchod.dv.- MŠ

Výzva na predloženie cenovej ponuky- MKS- vstupná hala

Verejné obstarávanie s nízkou hodnotou – oprava podhľadu strechy a montáž osadenia dažďového zvodu v Dome smútku v Kameničnej

Verejné obstarávanie s nízkou hodnotou – Oprava ciest – cestných výtlkov v k.ú. Kameničná

Verejné obstarávanie s nízkou hodnotou – senior centrum – rekonštrukcie opbjektu – projektová dokumentácia

Verejné obstarávanie_elektromont. práce

Verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou poistenie

Verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou – ochrana objektu

Verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou – oprava strechy

Záznam o vykonaní prieskumu trhu – Ochrana objektu-budova Ocú

Záznam o vykonaní prieskumu trhu – oprava strechy vstupnej haly MKS

Verejné obstarávanie – vypracovanie projekt. dok

Verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou

Verejné obstarávanie_zákazka s nízkou hodnotou

Záznam o vykonaní prieskumu trhu – práca

Záznam o vyk. priek. trhu_vybudovanie hrob. miesta

Záznam o vykonaní prieskumu trhu – detské ihrisko

Záznam o vykonani prieskumu trhu – skatepark

Záznam o vykonaní prieskumu trhu – Mrazené výrobky a potraviny

Záznam o vykonaní prieskumu trhu – Mäso a mäsové výrobky

Záznam o vykonaní priesk. trhu – Vypracovenie projekt. dokumentácie

Záznam o vykonaní prieskumu trhu- verejný rozhlas

Verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou

Záznam o vykonaní prieskumu trhu_LED žiarovky

Záznam o vykonaní prieskumu trhu_montáź led žiaroviek

Záznam o vykonaní prieskumu trhu_kancelárske, čist. potr

Záznam o vykonaní prieskumu trhu_závlahový systém

Záznam o vykonaní prieskumu trhu_potraviny

Záznam o vykonaní prieskumu trhu_rozličn, želez. tovar

Verejné obstarávanie s nízkou hodnotou

Verejné obstarávanie s nízkou hodnotou

Verejné obstarávanie s nízkou hodnotou

Vereiné obstarávanie s nízkou hodnotou_vyhodnotenie

Verejné obstarávanie_- zákazka s nízkou hodnoto_ASA

Verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou_Generali

Záznam o vyk. priesk. trhu

Verejné obstarávanie – zákazka s nízkou hodnotou_KIKA

Záznam o vyk. priesk trhu

Smernica upravujúca postup verejn. obstarávania